سوالات عمومی|

نمونه سوالات نیمسال اول 93_92   لینک دانلود نمونه سوالات نام دروس 1211410.pdf فلسفه و اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)علوم پایه 1211411.pdf  فلسفه و اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)علوم انسانی 1212255.pdf  زبان خارجی 1212256.pdf  زبان خارجی (علوم انسانی) 1212300.pdf  آشنایی با دفاع مقدس  علوم انسانی 1212400.pdf  آشنایی با دفاع مقدس علوم پایه 1213210.pdf  فارسی - فارسی عمومی 1215150.pdf  تربیت بدنی 1علوم پایه 1215152.pdf   تربیت بدنی 1علوم انسانی 1215153.pdf  تربیت بدنی 2 1220424.pdf   انقلاب اسلامی ایران 1220433.pdf  آیین زندگی اخلاق کاربردی 1220434.pdf  انقلاب اسلامی ایران  1220478.pdf اندیشه سیاسی امام خمینی   1220657.pdf حفظ جز 30 قرآن کریم  1223175.pdf آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانعلوم انسانی  1229127.pdf فرهنگ و تمدن ...

گزارش تصویری یادمان راهیان نور - فروردین 93|

    ...

نمونه سوالات رشته فناوری اطلاعات|

نمونه سوالات نیمسال اول 92_93 دانلود رایگان نمونه سوالات دروس رشته کامپیوتر ، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات پیام نورنیمسال اول 93-92 کد درس - لینک دانلود نام درس 1111026.pdf معادلات دیفرانسیل 1111036_1111094_1111101 1111110_1111284_.pdf معادلات دیفرانسیل 1111057.pdf منطق ریاضی 1111073.pdf ساختمان داده ها ساختمان داده ها و اگوریتم ها 1111081.pdf نظریه گراف و کاربردهای آن 1111089.pdf آنالیز عددی - آنالیز عددی 1 1111094.pdf معادلات دیفرانسیل 1111095.pdf ریاضی مهندسی 1111097.pdf  ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 1111104.pdf ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته - ساختمان های گسسته - مبانی ترکیبات 1111324_1115067_1115137_.pdf ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته 1111105.pdf  جبرخطی عددی 1111107.pdf نظریه محاسبات 1111331.pdf مبانی نظریه محاسبات - نظریه اتوماتها ...

نمونه سوالات رشته حسابداری|

نمونه سوالات نیمسال اول 92_93 سوالات نیمسال دوم 91_92   دانلود رایگان نمونه سوالات دروس حسابداری دانشگاه پیام نورنیمسال اول 93-92 لینک دانلود - کد درس نام درس 1111006.pdf  ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 - ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2 1111012.pdf   ریاضیات پایه - ریاضیات پایه و مقدمات آمار - ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1 - ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1115011.pdf  کاربرد کامپیوتر در حسابداری - مبانی و کاربرد کامپیوتر 1115012.pdf   کاربرد کامپیوتر در حسابداری - مبانی و کاربرد کامپیوتر 1214007.pdf  حسابداری دولتی - حسابداری و حسابرسی دولتی 1214013.pdf  حسابداری صنعتی 2 1214014.pdf  حسابداری صنعتی ...

نمونه سوالات رشته جغرافیا|

نمونه سوالات نیمسال اول 93_93 دانلود رایگان نمونه سوالات دروس رشته جغرافیا دانشگاه پیام نور (کلیه گرایش ها)نیمسال اول 93-92 کد درس - لینک دانلود نام درس 1111003.pdf  ریاضیات 2 - ریاضیات پیشرفته 1111300.pdf  ریاضیات مقدماتی 1111302.pdf  ریاضیات مهندسی 1111303.pdf  فیزیک عمومی 1117146.pdf  آمار و احتمالات 1212007.pdf  متون تخصصی 2 - متون جغرافیای انسانی به زبان خارجه 2 1216009.pdf  زبان تخصصی آب و هوا شناسی - متون تخصصی 1 - جغرافیای انسانی به زبان خارجه 1 1216015.pdf  روش تحقیق - روش تحقیق نظری و عملی 1216017.pdf  اکولوژی شهری - مخاطرات انسانی 1216025.pdf  برنامه ریزی مسکن - مسکن و اسکان غیر رسمی 1216027.pdf  برنامه ریزی ...
1 2 [3] 4 5 6 7 8