نمونه سوالات رشته مترجمی زبان|

  کد درس - لینک دانلود نام درس _1212045_1225004_1225111_1.pdf خواندن و درک مفاهیم ۱ _1212047_1212105_1.pdf خواندن و درک مفاهیم ۲ _1212049_1212107_1.pdf دستور و نگارش ۱ _1212050_1212110_1.pdf فنون یادگیری زبان _1212052_1212109_1.pdf دستور و نگارش ۲ _1212055_1212113_1.pdf نگارش پیشرفته _1212055_1212113_4.pdf نگارش پیشرفته _1212056_1212111_1.pdf کلیات زبان شناسی ۱ - کلیات زبانشناسی ۱ _1212057_1212115_1225074_1.pdf اصول و روش ترجمه _1212058_1212116_1225082_1.pdf ادبیات انگلیسی ۱ - در آمدی بر ادبیات انگلیسی ۱ _1212063_1212118_1225085_1.pdf ادبیات انگلیسی ۲  - در آمدی بر ادبیات انگلیسی ۲ _1212065_1212123_1.pdf مقاله نویسی _1212065_1212123_4.pdf مقاله نویسی _1212067_1212119_4.pdf نامه نگاری _1212068_1.pdf واژه شناسی _1212069_1212127_1225090_1.pdf خواندن متون مطبوعاتی _1212070_1212122_1.pdf نمونه های شعر ساده - نمونه های شعر ساده انگلیسی _1212071_1.pdf ترجمه متون ادبی _1212071_4.pdf ترجمه متون ادبی _1212072_1.pdf ترجمه پیشرفته ۱ _1212073_1212121_1225077_1.pdf کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه _1212075_1212124_1.pdf آواشناسی انگلیسی _1212076_1.pdf ترجمه ...

نمونه سوالات رشته الهیات|

نمونه سوالات نیمسال اول 92_93   دانلود رایگان نمونه سوالات دروس رشته الهیات دانشگاه پیام نورنیمسال اول 93-92 کد درس - لینک دانلود نام درس 1220018.pdf  زبان تخصصی 1 1220025.pdf  زبان تخصصی 2 1220033.pdf  کلام 1 - کلام اسلامی 1 1220037.pdf  آشنایی با ادیان بزرگ 1220040.pdf  کلام 2 - کلام اسلامی 2 1220043.pdf  زبان تخصصی 3 1220077.pdf  حقوق جزای خصوصی اسلام 1220079.pdf  اصول فقه 1 1220085.pdf  حقوق جزای عمومی اسلامی 1220087.pdf  اصول فقه 2 1220092.pdf  حقوق تطبیقی 1220093.pdf  کلیات حقوق 1220096.pdf  تاریخ قرآن 1 1220098.pdf  تاریخ قرآن 2 1220099.pdf  تاریخ تفسیر قرآن کریم 1 1220102.pdf  تاریخ حدیث 1220105.pdf  تاریخ تفسیر قرآن کریم 2 1220116.pdf  تاریخ فبسفه غرب 2 1220131.pdf  زبان عربی 3 - صرف 1 - عربی 1 1220133.pdf  نحو کاربردی 1 1220135.pdf  زبان ...

نمونه سوالات کشاورزی2|

نمونه سوالات نیمسال اول 92_91   کد درس / لینک دانلود نام درس 1114008-1114002-11140921114093-1411332-1411330.pdf کاربرد شیمی در کشاورزی 1114204.pdf بیو شیمی عمومی 1121058-1411334.pdf آبیاری عمومی 1214089.pdf اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی 1214090.pdf مدیریت مالی 1220567-1220522.pdf آشنایی با کلیات علوم اسلامی 1221020_1221093.pdf پول و ارز و بانکداری - پول و بانکداری 1221089_1221124.pdf اقتصاد کلان ۲ - اقتصاد کلان میانه ۲ 1221145.pdf در آمدی بر اقتصاد اسلامی 1235031.pdf اصول و مبانی مدیریت اسلامی 1235047-1217174-1217173.pdf خلاقیت - حل مسئله و تفکر راهبردی 1411045.pdf حفاظت آب و خاک تکمیلی 1411053.pdf اکولوژی عمومی - اکولوژی 1411087.pdf زراعت غلات 1411138.pdf چوب شناسی و حفاظت چوب 1411152.pdf شناخت و مدیریت حیاط وحش 1411166.pdf اکولوژی جنگل 1411193.pdf معادلات دیفرانسیل _1111020_1111026_111111011114091124024_1411193_1.pdf معادلات دیفرانسیل _1111115_1.pdf ریاضی ۱ _1111116_1.pdf ریاضیات ۲ _1112193_1124015_1116107_1.pdf زمین شناسی - زمین شناسی عمومی _1115144_1.pdf اقتصاد مهندسی _1115158_1214046_12180091218028_1218065_12181191218268_1234002_1.pdf پژوهش عملیاتی  ...

مشخصات کاربری|

سلام زهرا جون عکس شماره 1 مرکز تنظیمات ر واینجا بزار ممنون یاعلی این متن رو پاک کن ...

نمونه سوالات رشته علوم سیاسی|

نمونه سوالات نیمسال اول 93_92   _1231025_1.pdf 127.4 KB Mar/27/2014 _1231028_1.pdf 108.8 KB Mar/27/2014 _1231015_1.pdf 108.5 KB Mar/27/2014 _1231019_1.pdf 143.3 KB Mar/27/2014 _1231018_1.pdf 147.2 KB Mar/27/2014 _1231026_1.pdf 109.3 KB Mar/27/2014 _1231005_1.pdf 109.2 KB Mar/27/2014 _1231017_1.pdf 124.7 KB Mar/27/2014 _1222313_1231010_1.pdf 123.5 KB Mar/27/2014 _1231016_1.pdf 109.9 KB Mar/27/2014   نمونه سوالات نیمسال دوم 92_91    کد درس - لینک دانلود نام درس 1223009.pdf حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 1223012.pdf حقوق بین الملل عمومی ۲ 1223013.pdf حقوق اداری کلیات و ایران 1223015.pdf حقوق بین الملل خصوصی 1229006.pdf تاریخ روابط خارجی ایران از شهریور ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ 1231002.pdf نظام سیاسی و دولت در اسلام 1231003.pdf جنبش های اسلامی معاصر 1231004.pdf تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ 1231007.pdf تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم 1231008.pdf مسائل سیاسی و اقتصادی نفت در ایران 1231009.pdf مبانی اندیشه ...
1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10