نمونه سوالات کشاورزی2

نمونه سوالات نیمسال اول 92_91

 

کد درس / لینک دانلود

نام درس

کاربرد شیمی در کشاورزی
بیو شیمی عمومی
آبیاری عمومی
اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی
مدیریت مالی
آشنایی با کلیات علوم اسلامی
پول و ارز و بانکداری - پول و بانکداری
اقتصاد کلان ۲ - اقتصاد کلان میانه ۲
در آمدی بر اقتصاد اسلامی
اصول و مبانی مدیریت اسلامی
خلاقیت - حل مسئله و تفکر راهبردی
حفاظت آب و خاک تکمیلی
اکولوژی عمومی - اکولوژی
زراعت غلات
چوب شناسی و حفاظت چوب
شناخت و مدیریت حیاط وحش
اکولوژی جنگل
معادلات دیفرانسیل
معادلات دیفرانسیل
ریاضی ۱
ریاضیات ۲
زمین شناسی - زمین شناسی عمومی
اقتصاد مهندسی
پژوهش عملیاتی  - تحقیق در عملیات ۱
آمار و احتمالات - آمار و احتمالا و کاربرد ان در کشاورزی
آفات و بیماری های گیاهی - مدیریت آفات و بیماری های گیاهی
اصول اقتصاد کشاورزی
باغبانی عمومی - علوم باغی
مساحی و نقشه برداری
اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری
بازاریابی محصولات کشاورزی
مدیریت کشاورزی - مدیریت مزرعه - مدیریت واحدهای دامپروری - مدیریت واحدهای زراعی و دامی
دامپروری عمومی - علوم دامی
تجارت بین المللی محصولات کشاورزی
اقتصاد کلان ۱ - اقتصاد کلان میانه ۱
اقتصاد کلان ۲ - اقتصاد کلان میانه ۲
پول و ارز و بانکداری - پول و بانکداری
گیاه شناسی عمومی
اقلیم شناسی - هوا و اقلیم شناسی کشاورزی
خاک شناسی عمومی
شناخت محیط زیست - شناخت و حمایت محیط زیست
جنگلداری
مرتعداری
آبخیزداری و حفاظت آب و خاک
زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی
مدیریت توسعه
تعاونی روستایی - مدیریت تعاونیها
در آمدی بر اقتصاد اسلامی
برنامه ریزی کسب و کار
رسم فنی - رسم فنی و نقشه کشی
رابطه آب و خاک و گیاه
پیدایش و رده بندی خاکها
هیدرولوژی
مکانیک سیالات و هیدرولیک
اصول مهندسی زهکشی
حفاظت آب و خاک تکمیلی
طراحی سازه های آبی
آبهای زیر زمینی
بیولوژی خاک
طراحی سیستم های آبیاری
اکولوژی عمومی
زراعت غلات
چوب شناسی و حفاظت چوب
شناخت و مدیریت حیاط وحش
اکولوژی جنگل
مدیریت تولیدات روستایی
آب و فاضلاب روستاها
طرح بهسازی روستایی
کانالهای آبرسانی
آلودگی آب و خاک
خاکهای شور و سدیمی

 

نمونه سوالات نیمسال دوم 92_91

 

 

 

کد درس / لینک دانلود

نام درس

حجم فایل

 

1111115.pdf

ریاضی 1

116.9K

1111115.pdf

ریاضی 1

48.5K

1111116.pdf

ریاضیات 2

118.6K

1113111 1113112.pdf

فیزیک عمومی

133.4K

1114002 1114008 1114092 1114093 1411330 1411332.pdf

شیمی عمومی – شیمی عمومی 1 – کاربرد شیمی در کشاورزی

138.9K

1115215 1411214.pdf

آشنایی با کامپیوتر – کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی

94.6K

1117084 1121049 1411199.pdf

آمار و احتمالات – آمار و احتمالات و کاربرد آن در کشاورزی

423.9K

1117085.pdf

آمار 2

204.5K

1121001 1121035 1411001 1411242.pdf

طرح آزمایشهای کشاورزی

142.8K

1121003 1121064 1411187.pdf

آفات و بیماری های گیاهی – مدیریت  افات و بیماری های گیاهی

117.4K

1121004 1121047.pdf

خاک شناسی عمومی

113.2K

1121005 1211343 1411292.pdf

زراعت – زراعت عمومی – علوم زراعی

112.3K

1121006 1121056.pdf

ماشینهای کشاورزی

85.0K

1121008.pdf

آشنایی با شیوه خود اشتغالی

103.4K

1121009 1121051 1221107.pdf

اصول اقتصاد کشاورزی

119.8K

1121012 1411058 1411347.pdf

توسعه و کشاورزی پایدار- کشاورزی پایدار – مبانی کشاورزی پایدار

112.0K

1121013 1411336.pdf

جامعه شناسی روستایی و عشایری

88.4K

1121014.pdf

اقتصاد تولید کشاورزی

120.6K

1121017 1411110.pdf

مساحی و نقشه برداری

130.7K

1121018 1121060 1411210 1411268.pdf

اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی – ترویج و آموزش کشاورزی – ترویج آموزش منابع طبیعی

110.0K

1121020.pdf

اقتصاد و توسعه کشاورزی

95.5K

1121021 1214088 1214089.pdf

اصول حسابداری – حسابداری واحدهای کشاورزی – مدیریت و حسابداری

111.4K

1121024.pdf

اقتصاد ریاضی

153.3K

1121025.pdf

تهیه و ارزیابی طرح های کشاورزی

123.9K

1121026.pdf

سیاست کشاورزی

97.2K

1121028 1411007 1411114 1411220 1411346.pdf

مدیریت کشاورزی – مدیریت مزرعه – مدیریت واحدهای دامپروری – مدیریت واحدهای زراعی و دامی

131.6K

1121029 1411137 1411355.pdf

روش تحقیق درمنابع طبیعی – روش های تحقیق در اقتصاد کشاورزی – مقدمات روش تحقیق و آمار اجتماعی

84.7K

1121031 1121053 1411282.pdf

دامپروری عمومی – علوم دامی

90.9K

1121033.pdf

اقتصاد سنجی

158.5K

1121036.pdf

اقتصاد کلان 1

126.4K

1121037.pdf

اقتصاد کلان 2

124.3K

1121038 1411169.pdf

اقتصاد ایران – اقتصاد ایران با تکیه بر روستا

106.8K

1121039.pdf

پول و بانکداری

96.3K

1121045 1411258.pdf

هوا و اقلیم شناسی در کشاورزی

109.6K

1121055.pdf

جنگلداری

111.7K

1121058 1411334.pdf

آبیاری عمومی

131.7K

1121063.pdf

مرتعداری

82.7K

1121066.pdf

آبخیزداری و حفاظت آب و و خاک

108.7K

1211010 1411344.pdf

آموزش بزرگسالان – اصول اموزش بزرگسالان

105.6K

1212165 1225009.pdf

زبان تخصصی – متون خارجی در اقتصاد کشاورزی

97.8K

1214090.pdf

مدیریت مالی

113.3K

1215150.pdf

تربیت بدنی 1

102.0K

1218175.pdf

بازاریابی و مدیریت بازار

96.7K

1218176.pdf

مدیریت توسعه

100.9K

1218177 1411354.pdf

تعاونی روستایی – مدیریت تعاونی ها

106.9K

1221025.pdf

اقتصاد خرد 1

147.7K

1233027.pdf

آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

87.0K

1233029.pdf

اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)

97.5K

1411175.pdf

صنایع روستایی

90.6K

1411182.pdf

طرح بهسازی روستا

99.2K

 

 


نظرات ثبت شده

ثبت نظر شما

نام و نام خانوادگی:
نظر: