قابل‌توجه دانشجويان متقاضي دريافت وام شهريه

ثبت‌نام وام شهريه (به مبلغ 2500000 ريال) شروع شد.


1-دانشجوياني كه تاكنون وام شهريه دريافت نموده و مدارك موردنياز ثبت وام را تحويل داده‌اند بصورت ارسال ايميل مي‌توانند درخواست خود را ارائه دهند.
2- ساير دانشجويان ملزم به مراجعه حضوري (به امور مالي دانشجويي) مي‌باشند.

شرايط دريافت وام دانشجويي
* مدارک لازم بايستي حتما تا تاريخ 91/8/1 تحويل امور وام دانشجويي دانشگاه گردد.
* سقف اعطاي وام به مدت چهار نيمسال (4 نوبت) است.
* پرداخت وام به صورت نقدي نيست و به حساب شهريه دانشجو واريز مي‌شود. (مبلغ وام 2500000 ريال مي‌باشد)
* سند تعهد نوبت اول براي نوبت هاي بعدي درخواست وام معتبر است. دانشجو بايستي قبل از شروع نيمسال جديد، برگه درخواست مجدد وام را تکميل و تحويل امور دانشجويي نمايد.
* وام شهريه به دانشجويان ترم آخر تعلق نمي‌گيرد.
* باز پرداخت مبلغ وام به صورت قسط بندي و پس از اتمام دوره تحصيلي صورت مي‌گيرد.
* دانش آموخته بايستي حداکثر تا يک ماه قبل از فراقت از تحصيل نسبت به درخواست صدور دفترچه اقساط اقدام نمايد.
* حداقل معدل براي درخواست وام 12 مي‌باشد.
* حداقل واحد گذرانده براي دريافت وام 12 واحد مي‌باشد.
* ميزان بدهي شهريه ترم کمتر از 100 هزار تومان نباشد.
* اولويت متعلق به کساني که نوبت اول درخواست مي‌کنند و در صورت بودن اعتبار و متقاضيان نوبت بعدي تعلق مي‌گيرد.
* معرفي شدگان از کميته امداد، بهزيستي و ... در اولويت هستند.
 

  مدارک لازم جهت دريافت وام:
1.  برگه تکميل شده درخواست وام
2.  اصل سند تعهد محضري .
3.  کپي حکم کارگزيني يا حکم بازنشستگي ضامن (حتما داشتن حکم استخدام رسمي يا پيماني دولت)
4.  کپي صفحه نخست شناسنامه دانشجو
5.  کپي کارت ملي دانشجو
6 . کپي کارت دانشجويي
 ** دانشجوياني كه تا به حال وام دريافت نموده‌اند، مي‌بايست فقط فرم درخواست وام را تكميل نموده و به امور مالي دانشجويي تحويل نمايند.

نظرات ثبت شده

ثبت نظر شما

نام و نام خانوادگی:
نظر: