1393-10-17|14:21 آبگوشت، محصول زندگی یکجا‌نشینی!

BeiraQ
[کاربر فوق حرفه ای]
کمی متفاوت!تاریخچه آبگوشت در ایران
خبرگزاری تسنیم: آبگوشت دو بخش دارد، بخش « تَر» که به آن «ترید» می‌گوییم و بخش «خشک» که «کوبیده» می‌خوانیم. همان آب و گوشت که روی هم آبگوشت را پدید آورده‌اند.

ادامه در ....
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/611358

تعداد پستها:912
امتیاز:1521
علایق:ایران اسلامی

دنیا اگر حسین ع نداشت , آبرو نداشت.
کسانی که صلوات فرستادند:

1393-10-18|15:06

benyamin
[کاربر دائمی Pnuc]
خلاصه شو میذاشتی
حال ندارم برم ادامه
benyamin
تعداد پستها:2556
امتیاز:3666
علایق:

کسانی که برای این مطلب صلوات فرستادند:

1393-10-21|20:06

BeiraQ
[کاربر فوق حرفه ای]

اصلا هدف اینه شما بری ادامه..
خبرگزاری تسنیم معرفی بشه به دوستان
BeiraQ
تعداد پستها:912
امتیاز:1521
علایق:ایران اسلامی

دنیا اگر حسین ع نداشت , آبرو نداشت.
کسانی که برای این مطلب صلوات فرستادند:
[1]