1394-03-10|00:24 روایت مهم از مذاکرات تیم قبلی!

sobhan
[کاربر فعال]
دکتر سعید جلیلی که هفته گذشته برای سخنرانی پیرامون موضوع فتح خرمشهر با عنوان «خرمشهر را خدا آزاد کرد نه کدخدا» به دانشگاه امیرکبیر رفته بود، در بخش پایانی سخنان خود در پاسخ به سوال مهم یکی از دانشجویان، توضیحات مبسوطی را پیرامون عملکردش در مذاکرات هسته ای بیان کرد که بخشی از آن تاکنون بیان نشده بود.

به گزارش رجانیوز، در همین باره وب سایت دکتر جلیلی متن کامل پرسش آن دانشجو و دکتر جلیلی را بهمراه فایل صوتی منتشر کرده است که از نظر می گذارنید:
سوخت بیست درصد از اهرم فشار غرب تا افزایش قدرت چانه زنی ایران
ما در استانبول دو با آنها همین را بیان کردیم. گفتیم شما این کار را انجام دادید. ما که اول می‌خواستیم سوخت بیست درصد را بخریم. شما به ما ندادید ولی این حق ما است. تو نمی‌توانی بگویی این را داشته باش یا نداشته باشد. نمی‌توانی بگویی این کار را انجام بده یا نده. نمی‌توانی بگویی فردو باشد یا نباشدصادرات پتروشیمی بدون نیاز به بازارهای اروپایی

قبل از گفتگوهای آلماتی صاحبان پتروشیمی را جمع کردیم. گفتیم همچین چیزی هست. این چه هزینه‌ای دارد؟ صاحبان پتروشیمی خندیدند. گفتند اصلاً یک همچین موضوعی نیست. می‌گفتند ما در همین منطقه این قدر برای صادرات پتروشیمی مشتری داریم. شما اگر می‌خواهید کمک بکنید بگویید که دولت جلوی صادرات ما را نگیرد! ما اصلاً به مشتری اروپایی نیاز نداریم. او می‌خواست این را به عنوان یک امتیاز بدهد. بعد از شما امتیاز بگیرد یا یک خواسته‌اش را پیش ببرد. حتی در بحث همکاری.

ادامه در صوت:http://www.rajanews.com/sites/default/files/content/audios/story/94-03/09/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D9%87%D9%85%20%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%DB%8C.mp3

تعداد پستها:290
امتیاز:600
علایق:

اللهم لااجد لذنوبی غافرا...


کسانی که صلوات فرستادند: hamed,

> >>