1394-03-10|19:20 فراموش شده!!

BeiraQ
[کاربر فوق حرفه ای]
سلام دوستان

فراموش شده عنوانی است برای سایتی که دیگر مشتریان سابق خود را ندارد ! ممکن است در ورای این فراموشی هزاران دلیل فنی و نقلی و اجتماعی شدن دیگر وسایل ارتباط جمعی باشد ، اما مراد ما از نوشتن این متن نام بردن این مشکلات نیست.

صرفا از جهت از دست ندادن یک پایگاه مجازی برای گروهی از دوستانی که باخم وپیچ کار فرهنگی اشنا هستند و حتی کمی بیشتر از آن می توان گفت افرادی که دغدغه فرهنگی دارند این متن را نوشتم.

لپ مطلب را بسیار خلاصه می کنم و دریک جمله می گویم..
نگذاریم فراموش شود

یا علی
تعداد پستها:912
امتیاز:1521
علایق:ایران اسلامی

دنیا اگر حسین ع نداشت , آبرو نداشت.
کسانی که صلوات فرستادند: beman, razavi,

> >>