1394-08-14|19:55 یاد...

delshekaste
[کاربر تازه وارد]
چه میهمانان بی دردسری هستند رفتگان، نه به دستی ظرفی را آلوده میکنند و نه به حرفی دلی را آزرده ، تنها به فاتحه ای قانعند و اگر چند خطی قرآن نثارشان کنیم گویی که پذیرایی مفصلی از آنها کرده ایم .
شب جمعه است و اموات چشم انتظار(شادی روحشان فاتحه و صلواتی نثار کنیم)
البته چه خوبه یادی از عزیزان فراموش شده هم داشته باشیم چه دوست باشه چه فامیل ، حتی یه پیامک...
سعی کنیم قبل از دست دادن عزیزی ، قدر حضورش رو بدونیم.


تعداد پستها:43
امتیاز:93
علایق:

آدم ها را آنگونه بخواهیم که هستند ،نه آنگونه که می خواهیم باشند.
کسانی که صلوات فرستادند: raha, delshekaste,

> >>