1394-10-20|11:02 قلب مردمان مرده است ...

AsemOn
[کاربر فعال]
همواره زیباترین ستاره ها را در آسمان ،
و لطیف ترین لذات را از زمین تمنا می کنم
افسوس که کنون غمگینم ،
به دنبال آنم تا دنیا را آشکار و بی پرده مشاهده کنم !
خوب می دانم که دریچه جهان معانی بربسته نیست ،
بلکه حس من خواب آلود و قلب مردمان مرده است .

تعداد پستها:350
امتیاز:623
علایق:

چه کنم !
بی خیال است ، او که همه ی خیال من است !
کسانی که صلوات فرستادند: SETAYESH, seyyedsamy,

1394-11-25|22:04

SETAYESH
[کاربر دائمی Pnuc]
سلام به به فیض بردیم
SETAYESH
تعداد پستها:2625
امتیاز:3407
علایق:

کسانی که برای این مطلب صلوات فرستادند:

1395-01-05|20:42

asemon
[کاربر فعال]
ممنون!
چقدر سايت سوت و کوره ...
يادش بخير يه زماني ساعت 4صبح ده نفر انلاين بودن ....
asemon
تعداد پستها:350
امتیاز:623
علایق:

چه کنم !
بی خیال است ، او که همه ی خیال من است !
کسانی که برای این مطلب صلوات فرستادند:

1395-01-22|15:58

SETAYESH
[کاربر دائمی Pnuc]
هی .....

SETAYESH
تعداد پستها:2625
امتیاز:3407
علایق:

کسانی که برای این مطلب صلوات فرستادند:
[1]