1395-04-02|16:00 بازگشت همه به سوی اوست...

santory
[کاربر فوق حرفه ای]سقوط از قله زمین یا سعود به درگاه آسمانی ...؟

نمیدونم خبرش و از رسانه ها شنیده بودید یا نه ؟
هویت : محمد عباسی نزاد
سن :23 سال
دانشجوو استاد زبان(فرانسه _انگلیسی) در دانشگاه امام رضا (ع)
کوهنورد: فاتح کوههای: اورست _علم کوه_کوه هزار راین کرمان


25 آذر سال 94 بود که برای سفر به کرمان کوله بار بست غافل از اینکه این سفر آخر اوست و محمد آقا به دنبال اجل خود میدوید .
در یکی از روزهای سرد زمستانی به کرمان رسید .قرار روزگار بر این بود که آقا محمد با هیت کوه نوردی که برای فتح کوه های هزار کرمان عازم کرمان بشه ولی سرنوشت این طور رقم خورد که رییس هیت سفر را کنسل کرد و ایشون تنهایی و بدون هیچ تجهیزاتی به این سفر نافرجام رفتند.

والدین محمد آقا که بعد از گذشت 10 روز خبری از وی دریافت نکردند به نیروی انتظامی شهر کرمان خبر گم شدن فرزندشان را اعاام میکنند. نیروهای هلال احمر ,سپاه, پلیس بین الملل , و بقیه ارگان ها دست به دست هم میدهند تا خبری از ایشان پیدا کنند ولی انگار هیچ اثری نبود .خبرش رسانه ای شد و در شبکه های خبر اعلام شد .
6 ماه تمام پدر ومادر وی به انتظار آمدن فرزندشان صبر کردند ولی دست تقدیر این طور رقم خورد که جسد نیمه سالم وی به دستشان رسید.قبل از سفرش به مادر اجازه داده بود که برایش دست بالا کنند وبه فکر داماد کردنش باشند .قسمت و خواست خدا در این بوده که این جوان ناکام این طور از بین ما برود .ما و خانواده محترمش به خواست خداوند راضی هستیم .
گزارش نیروهای هلال احمر شهر کرمان : حاکی بر این است که ایشان به قله کوه سعود کرده و آخرین عکس را هم از خودش گرفته منتهی در راه برگشت پای وی سر میخورد و به پایین دره سقوط میکند .گزارش پزشکی قانونی این طور بوده که این کوه نورد جوان تقریبا یک ساعت بعد از سقوط زنده بوده و تمام استخوانهای بدن وی شکسته شده .
حالا که او از بین ما رفته فهمیده بودیم که ایشان با همین سن کمشان از فرزندان بی سرپرست حمایت میکردن که این موضوع را کمتر کسی میدانست .
روحش شاد ویادش گرامی!


95/3/24تعداد پستها:963
امتیاز:2105
علایق:سیدعلی خامنه ای

کسانی که صلوات فرستادند:

1395-04-02|16:04

santory
[کاربر فوق حرفه ای]محمد جان !
ماندنت رویا نبود
گفته بودی با شما میمانم
ولی رفتیو گفتی اینجا جا نبود
سالیان سال تنها میمانیم
شاید این رفتنت سزای ما نبود
ما دعا کردیم برای بازگشتت
اما انگار دستهای تو بالانبود


جمعی از دوستانت
santory
تعداد پستها:963
امتیاز:2105
علایق:سیدعلی خامنه ای

کسانی که برای این مطلب صلوات فرستادند:
[1]