1395-06-28|21:05 ترمکی!!!!

sobhan
[کاربر فعال]
ترمکی میشناسمش درسش،او وری یاد دارد ومن نه

بس که میترسد از میان ترمش ، خوف از استاد دارد ومن نه

وقت وارد شدن به دانشگاه،چهره ای شاد دارد ومن نه

باپدر آمده به دانشگاه،اوبادیگارد دارد ومن نه

کیف اورا اگر توبگشایی،کلی اسباب دارد ومن نه

بهر آرایش سرو صورت، مدل ناب دارد ومن نه

باتتق توق پاشنه ی کفشش،جنگ اعصاب دارد ومن نه

بهر عشق بازی واز این حرفا،سوژه ی تاپ دارد ومن نه

عاشق اردوهای مختلط است،دوست ناباب دارد ومن نه

مانتو_َش تنگ واندکی کوتاه،قافیه خواب دارد ومن نه

هم کمیته ی انضباطی از او،شکوه زیّاد داردو من نه

رشته اش چون علوم تربیتی است،رسم وآداب دارد ومن نه

گاه بحث وتبادل نظرات،چیزها یاد دارد ومن نه

بهرکاستی های دانشگاه،حنجرش داد دارد ومن نه

آن زمان کو دود سوی سرویس،سرعت باد داردومن نه

ماکه مردیم ویخ زدیم وهنوز، پنجره تاب دارد ومن نه

وعده های رییس را خیلی،خوب در یاد دارد ومن نه

آریایی بود زنوع اصیل،خویشی با ماد دارد ومن نه

گاهی اوقات قرار با رفقا ، بستنی شاد دارد ومن نه

کل آهنگ های مینی بوس ،همه را یاد دارد ومن نه

عاشق شعرهای احمدوند ،او مخش تاب دارد ومن نه

ترمکی هست ودر فضای کلاس،ظاهری شاد دارد ومن نه

گر کلاسش شود او کنسل،داد وبیداد داردومن نه

دانی از چه چنین کند رفتار؟،کله اش باد دارد ومن نه!!


عموجان

تعداد پستها:290
امتیاز:600
علایق:

اللهم لااجد لذنوبی غافرا...


کسانی که صلوات فرستادند:

1395-07-24|10:01

setayesh
[کاربر دائمی Pnuc]
قابل تامله
بلانسبت علوم تربیتی ها...
setayesh
تعداد پستها:2625
امتیاز:3407
علایق:

کسانی که برای این مطلب صلوات فرستادند: beman,
[1]