1395-08-10|18:15 فلسفه وجودی بسیج دانشجویی

beman
[کاربر دائمی Pnuc]
نقش آفرینی در عرصه جنگ جدید نرم

مسئول اسبق سازمان بسیج دانشجویی کشور فلسفه وجودی بسیج دانشجویی را نقش آفرینی در عرصه یک جنگ جدید دانست و گفت: البته نه جنگ نظامی بلکه یک جنگ جدید که امروز به آن می گوییم جنگ نرم و از سویی تربیت نیروی تراز انقلاب اسلامی برای استمرار انقلاب اسلامی.

وی افزود: بسیج مظهر قدرت ملی است. بسیج مظهر ایمان و اراده ملی است. اگر کشوری قدرت ملی داشته باشد، این قدرت ملی بازدارندگی ایجاد می کند و چشم طمع دشمنان را از بین می برد. حوادث امروز منطقه ما گویای صدق بودن این فراز از بیانات امام راحل (ره) در بیانیه تشکیل بسیج دانشجویی است. در سوریه و عراق به دلیل نداشتن بسیج چگونه توسط جریان های تکفیری بی ثبات شدند و بی ثباتی در آنها تثبیت شد. از آن سو برای خروج از این بی ثباتی هم کشور سوریه و عراق با الهام از الگوی ایران در تشکیل بسیج وارد عمل شدند و بدون اتکا به قدرت های فرامنطقه ای بی ثباتی را دارند تبدیل به ثبات می کنند. بنابراین این فراز از صحبت های امام را امروز در کشورهای منطقه می توانیم ببینیم. در کشور خود نیز این کارکردها را امروز شاهدیم.

تعداد پستها:3370
امتیاز:4646
علایق:خدا

یادمان باشد زنگ تفریح دنیا همیشگی نیست زنگ بعدی حساب داریم.
کسانی که صلوات فرستادند: arghavan, setayesh,

1395-08-10|18:16

beman
[کاربر دائمی Pnuc]
معدل عملکرد بسیج دانشجویی بسیار خوب است

وی در پاسخ به این سوال که آیا امروز بسیج دانشجویی به این وظایف خود عمل کرده است یا خیر، بیان داشت:

البته عملکرد بسیج دانشجویی در مقاطع مختلف فراز و فرود دارد اما در مجموع معدل بسیار خوبی گرفته است. اگر به سرفصل های پیام امام در تشکیل بسیج توجه کنیم و بدین عملکردها رجوع کنیم خواهیم دید تا حدود خوبی موفق بوده است. امام می فرمایند بسیج طلاب و دانشجو باید با تمام توان خود از اسلام و انقلاب دفاع کنند. ما این دفاع همه جانبه را در تمام برهه ها از بسیج دانشجویی شاهد بودیم. فتنه 88 اوج مقابله با این جریان های برانداز بوده است. در فراز دیگری از صبحت های امام می فرمایند فرزندان بسیجی ام در این دو مرکز پاسدار اصل تغییرناپذیر نه شرقی، نه غربی باشند. یعنی وظیفه دیگر بسیج دانشجویی حفظ استقلال و عزت ملی است. در این زمینه نیز شاهد بودیم که همه سالها بسیج دانشجویی با مقابله با استکبارستیزی همواره مدافع عزت ملی بوده است.
beman
تعداد پستها:3370
امتیاز:4646
علایق:خدا

یادمان باشد زنگ تفریح دنیا همیشگی نیست زنگ بعدی حساب داریم.
کسانی که برای این مطلب صلوات فرستادند: arghavan,

1395-08-10|18:18

beman
[کاربر دائمی Pnuc]

تربیت نیرو برای استمرار انقلاب اسلامی؛ کارویژه بسیج دانشجویی

یکی از آسیب هایی که انقلاب های متداول در جهان داشتند، تربیت کادر برای حرکت آینده انقلاب است. معمولا در انقلاب های بزرگ دنیا انقلابیون یا دچار فرسودگی می شوند و از آرمانهای خود دست می کشند و لذا تن به مصالح دنیا می دهند یا مرعوب قدرتهای سلطه گر می شوند و یا در نسل دوم از آرمان ها و اصول خود فاصله می گیرند و در فصل سوم کاملا فراموش می کنند. یکی از کارویژه های مهم بسیج دانشجویی حفظ فرهنگ و گفتمان انقلاب اسلامی در دانشگاه هاست و در سایه آن تربیت نیرو برای استمرار انقلاب اسلامی است.

سراج در خصوص فعالیت های بسیج گفت: بسیج در دانشگاه عرصه های مختلف فعالیت را در مقابل دانشجویان قرار می دهد تا فعالیت کنند. مثلا در عرصه سازندگی هم از مهارت تخصصی آن استفاده می شود و هم از آن روحیه آرمانخواهی خود برای کمک به مستضعفین. بسیج دانشجویی در دانشگاه سعی می کند ویترینی از فعالیت ها و نیازهای انقلاب اسلامی را در قالب ها و عرصه ها به دانشجویان معرفی کند. بحث جهاد علمی در قالب پژوهشکده ها و کانونهای علمی امروز خیلی مورد توجه بسیج است. جذب نخبگان و تلاش برای هدایت آنها به سمت نقش آفرینی انجام می شود. همچنین در خصوص فعالیت های فرهنگی. گروه های مختلف بسیج دانشجویی فعالیت های مختلفی را انجام می دهند و صرفا کار بسیج دانشجویی در عرصه سیاسی نیست.

beman
تعداد پستها:3370
امتیاز:4646
علایق:خدا

یادمان باشد زنگ تفریح دنیا همیشگی نیست زنگ بعدی حساب داریم.
کسانی که برای این مطلب صلوات فرستادند: arghavan,
[1]