1398-06-25|19:11 خوشا از دل نم اشکی فشاندن

Shamim
[کاربر تازه وارد]
خوشا از دل نم اشکی فشاندن

به آبی آتش دل را نشاندن

خوشا زان عشقبازان یاد کردن

زبان را زخمه فریاد کردن

خوشا از نی خوشا از سر سرودن

خوشا نی نامه ای دیگر سرودن

نوای نی نوایی آتشین است

بگو از سر بگیرد، دلنشین است

نوای نی نوای بی نوایی است

هوای ناله هایش، نینوایی است

نوای نی دوای هر دل تنگ

شفای خواب گُل، بیماری سنگ

قلم،تصویر جانکاهی است از نی

علم،تمثیل کوتاهی است از نی

خدا چون دست بر لوح و قلم زد

سر او را به خط نی رقم زد

دل نی ناله ها دارد از آن روز

از آن روز است نی را ناله پرسوز

چه رفت آن روز در اندیشه نی

که اینسان شد پریشان بیشه نی؟

سری سر مست شور و بی قراری

چو مجنون در هوای نی سواری

پر از عشق نیستان سینه او

غم غربت،غم دیرینه او

غم نی بند بند پیکر اوست

هوای آن نیستان در سر اوست

دلش را با غریبی، آشنایی است

به هم اعضای او وصل از جدایی است

سرش برنی، تنش در قعر گودال

ادب را گه الف گردید، گه دال

ره نی پیچ و خم بسیار دارد

نوایش زیر و بم بسیار دارد

سری برنیزه ای منزل به منزل

به همراهش هزاران کاروان دل

چگونه پا ز گل بردارد اشتر

که با خود باری از سر دارد اشتر؟

گران باری به محمل بود بر نی

نه از سر،باری از دل بود بر نی

چو از جان پیش پای عشق سر داد

سرش بر نی ، نوای عشق سر داد

به روی نیزه و شیرین زبانی

عجب نبود ز نی شکر فشانی

اگر نی پرده ای دیگر بخواند

نیستان را به آتش می کشاند

سزد گر چشمها در خون نشینند

چو دریا را به روی نیزه بینند

شگفتا بی سرو سامانی عشق

به روی نیزه سرگردانی عشق

ز دست عشق در عالم هیاهوست

تمام فتنه ها زیر سر اوست

قیصر امین پور. شعر عاشورایی

تعداد پستها:40
امتیاز:76
علایق:

کسانی که صلوات فرستادند: beman,

1398-06-25|19:16

Shamim
[کاربر تازه وارد]
سایت رو این سنگر رو خالی نکنیم در حد توان سپاس.
Shamim
تعداد پستها:40
امتیاز:76
علایق:

کسانی که برای این مطلب صلوات فرستادند: beman,

1398-06-25|19:38

Arghavan
[کاربر عادی]
هییییی چی بگم از این تنهایی این سنگر عشق pnuc
Arghavan
تعداد پستها:80
امتیاز:108
علایق:

میدانم آدینه ای خواهی آمد که سحرگاهانش جدای همه روزهاست
او خواهد آمد و تشنگی قرنها را فرو خواهد نشاند
کسانی که برای این مطلب صلوات فرستادند: beman,
[1]