1391-04-07|10:48 سیستم نمره دهی

peykedaneshgah
[کاربر عادی]
نمره امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور اعلام شد

به گزارش اخبار پیام نور دانشجویان پیام نور می توانند با مراجعه به سیستم گلستان به

آدرس reg.pnu.ac.ir و در قسمت مشاهده نتایج آزمون نمرات امتحانات خود را مشاهده

کنند.

نمره کلیه امتحانات از ۱۴ می باشد

و در صورتی که دانشجو دارای نمره میان ترم باشد با آن جمع میشود


و اگر میان ترم نداشته باشد نمره ضرب در ۱۰ تقسیم بر ۷

میشود تا بر مبنای ۲۰ محاسبه شود.

موضوع مهم در این محاسبه این است که نمره

هم با میان ترم و هم با ضریب ده هفتم محاسبه می شود و هر کدام بهتر باشد برای

دانشجو ثبت میشود.

تعداد پستها:38
امتیاز:105
علایق:

کسانی که صلوات فرستادند:

1391-04-07|10:51مثال

peykedaneshgah
[کاربر عادی]
حالت اول : اگر استاد برای دانشجو نمره میان ترم در نظر بگیرد

میان ترم از ۶ نمره + نمره امتحان از ۱۴ نمره = ۲۰

حالت دوم : اگر استاد برای دانشجو نمره میان ترم در نظر نگیرد

نمره امتحان از ۱۴ نمره ضرب در ۱۰ سپس تقسیم بر ۷ = ۲۰


نکته ۱ : نمرات دانشجو در تمام موارد در هر دو حالت محاسبه می شود و بهترین حالت

در نظر گرفته میشود.به طور مثال اگر استاد برای دانشجو نمره میان ترم ۳ از ۶ نمره را

در نظر بگیرد و دانشجو نمره ۱۴ از ۱۴نمره را کسب کند در حالت اول نمره دانشجو ۱۷

می شود اما در حالت دوم نمره دانشجو ۲۰ می شود پس سیستم نمره ۲۰ را برای

دانشجو در نظر میگیرد ۱۴*۱۰/۷ = ۲۰


اگر چه شنیده میشود این آیین نامه در حال تغییر است .
peykedaneshgah
تعداد پستها:38
امتیاز:105
علایق:

کسانی که برای این مطلب صلوات فرستادند:

1391-04-07|11:13

peykedaneshgah
[کاربر عادی]

برای مشاهده نمرات خود به سیستم گلستان مراجعه کنید و مراحل زیر را دنبال کنیدبا ارزوی موفقیت برای همه

peykedaneshgah
تعداد پستها:38
امتیاز:105
علایق:

کسانی که برای این مطلب صلوات فرستادند:
[1]