حرام نیست ولی....2014-04-24|21:01:08

سلام قولا من رب الرحیم کو... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هان! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . میگن: . . . . . . . . . . . . . . . . . .خسته شدی!نشو برو پایین.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . یادم رفت حرفمو..... . . . . . . . . . . . . .آها یادم اومد. . . . . . . . . . . . . . . . . . .همش میگن سید علی لب تر کند جان را فدایش میکنم کو؟؟ . . . . . . . . . . خوب کو؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بابا حضرت آقا!! ... . .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. .جان نمی خوان . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . عمل میخوان... . . . . . . . . . . . .. . . . خیل خوب ،حالا که به خودت آومدی.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .اگه راست میگی به این حرف آقا جون خوب گوش کن. حضرت خورشید می فرمایند: حرام نیست ولیییییییییییییییییییییییی.... مطلبی که همه باید عمل کنند. عبارت است از مصرف ...

کادو...2014-04-14|15:17:22

سلام قولا من رب الرحیم رسول خدا(ص) مي فرمايند: «من لم يشكر الناس لم يشكرالله؛ كسي كه از انسانها تشكر نكند، از خدا تشكر نكرده است.» .تشکر از مخلوق ، تشکر از خالق است ای کاش میشد تمام گلای این کودک کار رو تقدیم می کردم به .....مدیر بمان مهربان که گلاش فروخته میشد که هم کودک و هم مدیر بمان خوشحال میشدن... البته مدیر بمان گوشاشون رو بگیرن! بنده امروز در نظر گرفتم از مدیر بمان بسیار بسیار تشکر کنم. چون زحمت هاش رو دیدم ...

پیام مادر2014-04-06|11:30:03

سلام قولا من رب الرحیم کاربران گرامی عزاداری هاتون قبول .... باز من سوال هایم.... به نظر شما مهمترین علت بیعت نکردن مردم مدینه با حضرت علی ع را حضرت فاطمه س چه می دانستند؟؟؟ جالب است که این ها مردمان کوفه نیستند. مردمی هستند از زمان مهاجرین و انصار که ...

من نبودم دستم بود...2014-03-25|12:30:43

سلام قولا من رب الرحیم خداقوت خدمت تمامی کاربران گرامی: سال پیش بیشتر میومدید تو سایت... چند روز پیش وقتی درحال تماشا کردن فیلمای تلوزیون بودم(که جای نقد داره جدا) دیدم که پیام هایی زیر نویس، از طرف رئیس جمهورمون میومد حالا قبل ترش که دکتر عمو روحانی برای هر خانواده اسمس تبریک فرستاده بودن که سرشار از امید بود...(خودمونیم کلا خوبه ریئس جمهور از وقتی اومدن تو کار تلفن و پیامک و پیام وشبکه های اجتماعی و .... ...

لحظه سال تحویل کجایی؟؟2014-03-20|20:15:42

به به !!! هفت سلام پر از نور از کتاب نور تقدیم به شما... 1-سلام قولا من رب الرحیم 2-سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار 3-سلام علی نوح فی العالمین 4- سلام علی ابراهیم 5- سلام علی موسی و هارون 6- سلام علی آل یاسین 7-سلام هی حتی مطلع الفجر سلامی پر ...
1 2 3 [4] 5 6 7 8