ديوانه ي ديدار تو هستيم همه2013-06-28|22:39:37

هر چند كه بيمار تو هستيم همه / ديوانه ي ديدار تو هستيم همه بين خودمان بماند آقا عمري است / انگار طلب كار تو هستيم همه ............................................///////////////////////////////.............................. هم چاه سر راه تو بايد بكنيم / هم اينكه از انتظار تو دم بزنيم اين نامه ي چندم است كه مي خواني / داريم ركورد كوفه را ...

من گاهی شیطانم 2013-06-23|01:06:46

شیطان، مثل یک حبه قند است گاهی می افتد توی فنجان دل من حل می شود آرام آرام، بی آنکه اصلاً من بفهمم و روحم سر می کشد آن را آن چای شیرین را، شیطان زهرآگین دیرین را، آن وقت او خون می شود در خانه تن، می چرخد و می گردد و می ماند آنجا، او می شود من آلوده تر از آنم که بخواهم کسی را پند دهم ! اما یک گناه هر چند کوچک عرش دلم را به لرزه در می آورد ...

. . . یه شب ماه می‌آد . . .2013-06-21|20:06:11

با آهنگ پیش برین ، خیلی زیباست ... ! ========================================== یه شب مهتاب، ماه می‌آد تو خواب منو می‌بره، کوچه به کوچه باغ انگوری، باغ آلوچه، دره به دره، صحرا به صحرا، اون جا که شبا، پشت بیشه‌ها یه پری می‌آد، ترسون و لرزون پاشو می‌ذاره، تو آب چشمه شونه‌می‌کنه، موی پریشون... یه شب مهتاب، ماه می‌آد تو خواب منو می‌بره، ته اون دره اون‌جا که شبا، یکه و تنها تک‌درخت بید، شاد و پرامید می‌کنه به ناز، ...

بدل کار حرفه ای !2013-05-28|12:19:58

از پل های زیادی پریده ام در رودخانه های بسیاری غرق شده ام بارها شاخ به شاخ شده ام با زندگی بارها گلوله خورده ام و بارها مرده ام عشق از من یک بدل کار حرفه ای ساخته است ...

... در سحرگاه !2013-04-07|20:07:55

لبخند های شیرین / در سحرگاه / بر فراز دل من در پروازند ، وقتی می خندد / سرحال و نغمه ساز / فارغ از هر دردی ، پایکوبی می کنم ! دیگر آه آهوان مرا از خواب بیدار نمی سازد ... ... ناله های کبوتران نیز فریبکار است . آنقدر خیالش قشنگ است که راستش را نمی خواهم !! « اما چه پنهان است ، چه تاریک ؟ یکه و تنها ، گونه هایم چرا نم زده است ؟ مرگ فرا رویم ، عجب سحرگاهی ... ...
1 2 3 [4] 5 6 7 8 9