امان از حرف مردم2014-05-18|13:27:05

...

معنی و مفهوم جدید بعضی کلمات 2014-05-04|20:43:37

به شرح یک جمله ای در مورد بعضی از کلمات میپردازیم ! کلماتی که آنچه از نامشان پیداست نیستند ! حتما شما هم با بعضی از شرح ها موافقید ! و شاید کلمات جدیدی برای شرح دارید ! بسیار خوشحال میشویم اگر به ما در افزایش این شرح ها و کلمه ها یاری برسانید بخش نظرات در اختیار شماست ...

این روزهــــــــــــــا2014-04-26|13:42:59

این روزها کســـــــی به خودش زحمــــــــــت نمی دهد یک نفــــــر را کشـــــــــــف کند ! زیبایــــــــی هایش را بیـــــرون بکشــــــــد ... تلخـــــــی هایش را صبر کند ... آدمهـــــــــایامروز ، دوســـــــــــتهای کنســـــــروی می خواهند ! یک کنسرو که درش را باز کنند و یک نفر شیــــرین و مهربان از تویــــش بپرد بیــــــرون ! و هی لبخنــــــــــدبزنــــــــد و بگـــــــــــوید : \" حـــــــق با تــــــــــوست... ...

روز زن2014-04-19|13:20:51

سلام عرض میکنم این خجسته روز ومیلاد حضرت فاطمه و امام خمینی رو و روز زن وروز مادر رو تبریک میگم! ...

هی ک ما مرفه بی دردیم2014-04-13|18:07:27

...
1 2 3 [4] 5 6 7 8 9